HEM

Marie Aurell

Psykoterapi AB

 

Mottagningen erbjuder psykoterapeutisk samtalsbehandling vid oro, stress, relationssvårigheter, kris, depression, ångest eller när du vill förändra livsmönster som du upplever begränsar dig i dtt liv

 

Välkommen till Psykoterapimottagningen på Östergatan 26 i Ängelholm.

Innehar vårdavtal med Region Skåne

 

 

 

Mottagningen erbjuder handledning individuellt eller i grupp för personer och yrkesgrupper som arbetar med relationer. Pågående steg 3 utbildning vilket innebär att handledningen metahandleds.

Det finns flera anledningar till att söka hjälp och många människor lider av psykisk ohälsa eller negativa livsmönster. Ångest, nedstämdhet, sömnstörningar eller depression är symtom som är möjliga att bearbeta, förstå och lindra genom psykoterapi. I psykoterapin arbetar vi tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig och genom terapi kan man öka förståelsen för sig själv, få nya perspektiv och redskap.