HEM


Marie Aurell

Psykoterapi AB


Välkommen till          Psykoterapimottagningen på Storgatan 68c i Ängelholm.

 

Innehar vårdavtal med Region  Skåne
Mottagningen erbjuder psykoterapeutisk samtalsbehandling vid oro, stress, relationssvårigheter,  kris, depression,  ångest eller när du vill förändra livsmönster som du upplever begränsar dig i dtt liv


Mottagningen erbjuder också psykoterapihandledning och handledning i psykosocialt arbete.

Det finns flera anledningar till att söka hjälp och många människor lider av psykisk ohälsa eller negativa livsmönster. Ångest, nedstämdhet, sömnstörningar eller depression är symtom som är möjliga att bearbeta, förstå och lindra genom  psykoterapi. I psykoterapin arbetar vi tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig och genom terapi kan man öka  förståelsen för sig själv, få nya perspektiv och redskap.