HEM

Välkommen till          Psykoterapimottagningen på Storgatan 68c i Ängelholm.

Marie Aurell

Aukt. Socionom

Leg Psykoterapeut

Leg. Hälso och sjukvårdskurator

Handledare och lärare i Psykoterapi


Medlem i;

Psykoterapicentrum

Svenska Hypnosföreningen 

ISPS The international society for psycohological and social approaches to psychosis.
Mottagningen erbjuder psykoterapeutisk samtalsbehandling vid oro, stress, relationssvårigheter,  kris, depression,  ångest eller när du vill förändra livsmönster som du upplever begränsar dig i dtt liv


Mottagningen erbjuder också psykoterapihandledning och handledning i psykosocialt arbete.

Mottageningen innehar vårdavtal med region skåne, vilket innebär att du genom en remiss från din vårdcentral har möjlighet till psykoterapi (PDT) på ditt högkostnadsskydd. En remiss ger möjlighet till 25 sessioner

Det finns flera anledningar till att söka hjälp och många människor lider av psykisk ohälsa eller negativa livsmönster. Ångest, nedstämdhet, sömnstörningar eller depression är symtom som är möjliga att bearbeta, förstå och lindra genom  psykoterapi. I psykoterapin arbetar vi tillsammans med det som är problematiskt och smärtsamt för dig och genom terapi kan man öka  förståelsen för sig själv, få nya perspektiv och redskap.