OM MIG

Marie Aurell

Psykoterapi AB


Jag är aktoriserad socionom och  legitimerad psykoterapeut, psykodynamiskt inriktning. Handledarutbildad i psykoterapi och Psykosocialtarbete.


Utbildad i Interpersonell psykoterapi, IPT.


EMDR- Eye Movmenent Desensitization and Reprocessing; del 1 & 2


Utbildning i symtomfokuserad psykodynamisk korttidsterapi, sexologi och  spädbarnspsykologi. 

 

Utbildning i Beardslees familjeintervention.


Jag har tidigare erfarenhet från familjebehandling, primärvård och specialiserad psykiatri.